ทำเนียบบุคลากร - ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวระดาวรรร มงคลเกตุ

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร

 • thumbnail

  นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง

  งานมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางอุบลทิพย์ สงวนเศรษฐกุล

  แนะแนวการศึกษา/หัวหน้าสาขาวิชาสามัญพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายสุวรรณ วงค์กลม

  ฝึกงาน/โครงการวิชาชีพผู้เรียน

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๗ น.
^