วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- เพศหญิงหรือเพศชาย
- มีวุฒิบัตรปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 พฤษภาคม 2559
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 085-7702839 หรือ Inbox ได้ที่เฟสบุควิทยาลัย https://www.facebook.com/RakthaiSirindhorn/