วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

แจ้งเตือนการไปทำงานที่เกาหลีและเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลต่างประเทศอย่างถูกฏหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์เรื่อง แจ้งเตือนการไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี และการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศและประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม: เอกสารประชาสัมพันธ์