วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน คอมพิวเตอร์และการบัญชีวิทยาลัยฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้สอน จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติมโทร 045-210446
Inbox แฟนเพจวิทยาลัยฯ
LINE Officials: @rdw2206d