วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ไม่เข้าใจในส่วนใด สามารถพูดคุยหรือสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองได้ทันที