วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

พร้อมทั้ง พบกับกิจกรรม น้องหล้าเทคโน ปี ๕๖ ตลอดงาน

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา