วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

โครงการ จัดรายการเสียงตามสาย

 

โครงการ จัดรายการเสียงตามสาย

 
ค้นหาคนเก่ง มีความสามารถ และสร้างหนทางสู่ การเป็นดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุ

โครงการจัดรายการเสียงตามสาย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นทุกสาขางาน เพื่อเป็นดีเจจัดรายการเสียงตามสายในช่วงพักเที่ยง ภายในวิทยาลัย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 57
สนใจสมัครได้ที่  อาจารย์เยาวเรศ วิชาพูล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

คุณสมบัติ


ต้องเป็นคนที่ชอบฟังเพลง และฟังเพลงได้หลากหลายแนว มีความรู้ดนตรีบ้าง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปิน และเพลงด้านต่างๆ อยู่เสมอๆ ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้ชัดเจน มีน้ำเสียงน่าฟัง สุภาพ นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนชอบพูดชอบคุย ชอบค้นคว้าหาความรู้ทั่วไป ต้องเป็นคนอารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้รับฟังที่ดี มีความสามารถ ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการออกอากาศ และเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการเตรียมรายการล่วงหน้า

ประกาศจาก ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา