วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557


พิธีไหว้ครู


วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร
ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 
 

กิจกรรมเสริม


1. กิจกรรมประกวดน้องหล้า (ประเภทเดี่ยว) 
2. กิจกรรมการแสดง (ประเภททีม ไม่เกิน 7 คน) 
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.บัวไร เหล็กกลาง ห้องปฏิบัติการคอม 3) 
***นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันที่หอประชุม เวลา 09.00 น

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา