วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี


วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ขอเชิญชวนครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ผ่านระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์ของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ได้ที่
http://www.queen.rts.ac.th/

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา