วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ประกาศรับสมัคร นศ. เข้าร่วมชมรม English is fun Community ปี 2557

 

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมชมรมภาษาอังกฤษ English is fun Community


ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 ธันวาคม 2557

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น 3 (ห้อง 1336)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: อาจารย์อุดมรัตน์  เบที โทร. 087-6487937