วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 โดยการแข่งขันจะประกอบไปด้วย ประเภท ฟุตซอล /แชร์บอล (ชาย/หญิง) ประเภท วอลเลย์บอล  (ชาย/หญิง) และประเภท ตระกร้อ  (ชาย/หญิง)

ติดตามตารางการแข่งขันและการรายงานผลได้ที่นี่ 
http://www.sport.rts.ac.th/