วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมการประกวดน้องหล้า


 
วิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ในงานจะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาได้แก่
  • การประกวดน้องหล้า (นศ. ปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขางาน)
  • อ่านบทกลอนสรรเสริญพระคุณครู
  • รำบายศรี
  • การแสดงชุดฟ้อนนบวันทาบูชาครู
  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา

ขอให้นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ทุกสาขางาน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และพร้อมเพรียงกันในวันที่ 11 มิถุนายน นี้