แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

^