Warning: mkdir(): Permission denied in /home/rtsacth/domains/rts.ac.th/public_html/Kotchasan/File.php on line 89
ข่าวสาร

ข่าวสาร

ประกาศ ระเบียบการแต่งกาย กำหนดการซ้อมและเดินทางไปรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)
ประกาศ ระเบียบการแต่งกาย กำหนดการซ้อมและเดินทางไปรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)

21 มี.ค. 2561 0 969

ประกาศ ระเบียบการแต่งกาย กำหนดการซ้อมและเดินทางไปรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - กำหนดการซ้อมรับฯ วันที่ 24-25 มีนาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร โดยวันที่ 24 เวลา 09.30 น. ตรวจเครื่องแต่งกาย นักศึกษาต้องแต่งกายให้ครบและถูกระเบียบตามป

ประกาศ!!! ให้นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ให้ดำเนินการยื่นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ!!! ให้นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ให้ดำเนินการยื่นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

20 ธ.ค. 2560 0 3,121

เอกสารที่ต้องแนบประกอบ มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา, พ่อ, แม่ อย่างละ 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา, พ่อ, แม่ อย่างละ 2 ชุด 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป

การเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2/2558
การเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2/2558

16 ต.ค. 2558 0 1,108

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ การเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2 2558 1 วันลงทะเบียนเรียนจากเดิมวันที่ 19 22 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนเป..

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ V1.0
ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ V1.0

22 พ.ค. 2558 0 2,324

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ผ่านระบบเค

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2557

14 ม.ค. 2558 0 1,009

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14 15 มกราคม 2558 โดยการแข่งขันจะป

ประกาศรับสมัคร นศ. เข้าร่วมชมรม English is fun Community ปี 2557
ประกาศรับสมัคร นศ. เข้าร่วมชมรม English is fun Community ปี 2557

27 พ.ย. 2557 0 724

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมชมรมภาษาอังกฤษ English is fun Community ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 ธันวาคม 2557..

ขอเชิญชาวไทยร่วมเชียร์ ศักดิ์สิทธิ์  สกุลพงษ์ แข่งขันฝีมือแรงงาน
ขอเชิญชาวไทยร่วมเชียร์ ศักดิ์สิทธิ์ สกุลพงษ์ แข่งขันฝีมือแรงงาน

14 ต.ค. 2557 0 1,239

ขอเชิญชาวไทยร่วมเชียร์ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลพงษ์ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขา เทคโนโลยีระบบ

นักศึกษาวิทยาลัยรักไทย สิรินธร คว้ารองชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขัน
นักศึกษาวิทยาลัยรักไทย สิรินธร คว้ารองชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขัน

22 ส.ค. 2557 0 766

นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร เปิดเผยว่า จากการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดโครงการ เฟ้นหาผู้มีความเ..

ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี
ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี

05 ส.ค. 2557 0 1,328

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ขอเชิญชวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี

ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

28 ก.ค. 2557 0 984

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ ศ 2557

เชิญชวน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "นายกองค์การสภานักเรียน นักศึกษา
เชิญชวน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "นายกองค์การสภานักเรียน นักศึกษา

27 พ.ค. 2557 0 753

ขอเชิญชวนพี่น้อง นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การสภานักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556

25 มี.ค. 2557 0 584

ด่วน ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่ไม่ผ่าน..

ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

01 ส.ค. 2556 0 1,495

ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

^