ผ้าป่าศิษย์เก่ารักไทย สิรินธร ปี 2562


วันนี้ (30 ธันวาคม) วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่ารักไทย สิรินธร ปี 2562 เพื่อสมทบทุนสร้าง "ปรัมพิธีลานกีฬาเอนกประสงค์" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นปี 2549 - 2559 เป็นอย่างดี ซึ่งวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้

ยอดเงินรวมผ้าป่าศิษย์เก่าได้ทั้งสิ้น 125,261 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาท)

ในนามวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ

ดูภาพงานทั้งหมดที่นี่: http://go.rts.ac.th/S7alY

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^