ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

พร้อมทั้ง พบกับกิจกรรม น้องหล้าเทคโน ปี ๕๖ ตลอดงาน

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^