ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

พร้อมทั้ง พบกับกิจกรรม น้องหล้าเทคโน ปี ๕๖ ตลอดงาน

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^