ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562


วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

เปิดรับสมัครผู้จบ ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช ได้แก่ สาขา

      
 • ช่างยนต์
 •     
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 •     
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 •     
 • การบัญชี
 •     
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

และระดับปวส. สาขา

      
 • เทคนิคยานยนต์
 •     
 • ไฟฟ้ากำลัง
 •     
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 •     
 • การบัญชี
 •     
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ค่าบำรุงการศึกษา

      
 • ปวช. ทุกสาขา     
           
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
  •         
  • ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
  •         
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,100 บาท
  •     
      
 •     
 • ปวส.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
           
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
  •         
  • ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
  •         
  • ค่าบำรุงห้องสมุด พยาบาล 100 บาท
  •         
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,500 บาท​
  •     
      
 •     
 • ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
           
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท 
  •         
  • ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
  •         
  • ค่าบำรุงห้องสมุด พยาบาล 100 บาท
  •         
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,000 บาท
  •     
      

มีทุนเรียนฟรีแต่ยากจน และมีกยศ.ให้กู้ยืม

สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร 045-210446 และเว็บไซต์ www.rts.ac.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^