พิธีไหว้ครูและกิจกรรมการประกวดน้องหล้า


 
วิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ในงานจะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาได้แก่
      
 • การประกวดน้องหล้า (นศ. ปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขางาน)
 •     
 • อ่านบทกลอนสรรเสริญพระคุณครู
 •     
 • รำบายศรี
 •     
 • การแสดงชุดฟ้อนนบวันทาบูชาครู
 •     
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา

ขอให้นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ทุกสาขางาน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และพร้อมเพรียงกันในวันที่ 11 มิถุนายน นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^