ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  สิรินธร ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ไม่เข้าใจในส่วนใด สามารถพูดคุยหรือสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองได้ทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^