Warning: mkdir(): Permission denied in /home/rtsacth/domains/rts.ac.th/public_html/Kotchasan/File.php on line 89
มอบวุฒิบัตร นายวุฒินันท์ งามเชย เป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความ

มอบวุฒิบัตร นายวุฒินันท์ งามเชย เป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายวุฒินันท์ งามเชย
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑/๑ สาขางานยานยนต์ เป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์”

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

ขออำนวยอวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสถาพร ตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^