ทำเนียบบุคลากร - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวพรสวรรค์ บุญยงค์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยฯ/งานบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวราวดี สิงห์ขัน

  งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณษา สายสมบัติ

  งานการเงิน

 • thumbnail

  นายพิทยา ตันติธนาสร

  งานศูนย์ข้อมูลผู้เรียน

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จันทร์เวียง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นายโสภา คำแหง

  นักการ-ภารโรง

 • thumbnail

  นายบุญหลาย เรือนเงิน

  นักการ-ภารโรง

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๒๐ น.
^