ป้ายกำกับ ปิดภาคเรียน

ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

06 ต.ค. 2560 0 3,121

ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอประกาศแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้ - ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - แจ้งการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที

1
^